loading

Spreken we dezelfde taal?

Voor de introductie van een nieuwe lesmethode voor docenten in het middelbaar onderwijs is deze campagne ontwikkeld. Om de belevingswereld van de docent te verbinden met de leerling is er gekozen voor het concept ‘Spreken we dezelfde taal’. Er is, naast de mailing, een online memoryspel ontwikkeld wat de docent als onderdeel van de les samen met de leerlingen kan spelen.

UvA_HvA Bring your own campagne

Thieme Meulenhoff campagnewebsite Op niveau

Rabobank Thuismarkt