loading

Thieme Meulenhoff

Spreken we dezelfde taal?
Voor een nieuwe lesmethode voor docenten in het middelbaar onderwijs is deze campagne ontwikkeld. ‘Spreken we dezelfde taal’ is het concept waarbij de belevingswereld van de docent verbonden wordt met die van de leerling. Het online memoryspel kan de docent, als onderdeel van de les, samen met de leerlingen spelen.

In opdracht van Enof creatieve communicatie.